česky français

Kvalita a označení vín

Home » Zajímavosti o víně » Kvalita a označení vín

KLASIFIKACE A OZNAČENÍ KVALITY FRANCOUZSKÝCH VÍN

Rozmanitost vinařských oblastí, množství odrůd, moderní technologické postupy, ale i dodržování klasických nebo tradičních praktik při produkci vína, dávají Francii absolutní prvenství ve světové produkci. Francie má řadu velmi prestižních vinařských regionů, celková rozloha vinic činí ohromujících 860 tisíc hektarů a je jedním z největších producentů vín na světě.

 

Francouzský zákon z roku 1935 rozděluje vína do čtyř základních kategorií:

  • Appellation d´Origine Contrôlée (AOC nebo AC)

Nejvyšší klasifikace kvality, pokrývající asi 40% celkové produkce. Zkratka AOC na etiketě znamená, že víno bylo vyrobeno ve specificky jmenovitě uvedené oblasti (apelaci) a v souladu se stanovenými předpisy, které určují hranice míst původu, povolené odrůdy vinné révy, styl vína, hektarový výnos (tj. maximální povolenou sklizeň na 1 hektar) a minimální přípustný obsah alkoholu.

Kategorie AOC se  v některých oblastech dále dělí do podkategorií podle jednotlivých usedlostí nebo vinohradů a dalších jakostních tříd: například Burgundská vína nesou označení Grand Cru  a Premier Cru, což označuje nejvyšší a v pořadí druhou nejvyšší kvalitu, bordeaux vína mají své vlastní odlišné klasifikace.

  • Vin Délimité de Qualité Supérieure (VDQS)

Další klasifikační úroveň, pokrývající pouze 1% vín. Tuto klasifikaci najdete na etiketách vín,  u nichž se očekává status AOC.

  • Vins de Pays (VdP)

O úroveň níž je toto označení, které pokrývá 27% vín francouzské produkce. Jsou to regionální vína, pocházející ze stanovené oblasti , avšak nejsou přesně podle předpisů AOC nebo VDQS. Na etiketě může být uveden ročník, místo původu a použitá odrůda vinné révy, ze kterých byla vína vyrobena. 

  • Vin de Table (VdT)

Nejnižší kategorie, která pokrývá asi 29% produkce. Takto označovaná vína jsou stolní vína, která mohou pocházet z kteréhokoliv francouzského regionu a na etiketě není povoleno ročník ani region nebo odrůdy, ze kterých byla vína vyrobena. Tato vína, někdy označována jako vin ordinaire (běžné víno), se nehodí k uskladnění.

 

Vlastní klasifikace vín z oblasti BORDEAUX:

Proslulá klasifikace Bordeaux z roku 1855 rozdělila vína červená, zejména ta z oblasti Médoc, do pěti kvalitativních tříd neboli Crus (třída vzrůstu), z nichž nejlepší jsou Premier Cru, další pak Deuxième Cru, Troisième Cru, Quatrièm Cru  a Cinquième Cru.

Pod nimi se nacházejí vína označená Cru Bourgeois (právě urozená), která jsou neobyčejně kvalitní, z nichž ta nejlepší bývají vybírána Cru Bourgeois Superieur nebo opravdové hvězdy jako Cru Bourgeois Exceptionel

 

© 2012 Vins-France s.r.o - Specializovaný dovozce francouzských vín

Příhlásit se